Coaching met paarden

Bij het coachen met paarden kan inzicht worden verkregen en/of kan er gewerkt worden aan een doel of hulpvraag. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het (kudde)gedrag dat een paard toont ten opzichte van de persoon tegenover hem. Van oudsher is een paard een ontzettend sensitief en intuïtief dier, waardoor hij diegene voor zich een spiegel voor kan houden. De term ‘een paard als spiegel’ is dan ook niet voor niets een veelgehoorde term. Een paard is een eerlijk en trouw dier en heeft geen normen, waarden en (voor)oordelen. Dit maakt de feedback die naar voren komt puur en eerlijk. Doordat ieder paard deze eigenschappen van nature bezit vanuit het eigen kuddegedrag, worden paarden hier niet specifiek op ‘getraind’.

Bij het coachen met een paard wordt er inzicht gegeven in o.a. gedrag, overtuigingen en patronen. Op deze manier wordt je bewust van wat zich onbewust afspeelt. Vragen die onder andere naar voren komen kunnen zijn: Hoe kom ik over? Wat speelt er zich onbewust af? Wat gaat er achter gedrag schuil? Vanuit welke overtuigingen wordt er gehandeld? Wat wil ik bereiken en welke gedragingen en gedachten zijn hierin bepalend, helpend of juist beperkend?

Vanuit deze basis wordt aan de hand van diverse oefeningen gewerkt met behulp van het paard. Op deze manier worden inzichten gekregen, kennis vergaard en kan indien gewenst verandering van gedrag, overtuigingen en patronen ontstaan. Door het paard hierbij te betrekken kan in een veilige omgeving geoefend worden. Een paard is tenslotte een trouw dier en vrij van oordelen. Hierdoor is het niet erg wanneer iets niet direct lukt, een paard ziet dit niet als falen en zal je er niet anders om gaan behandelen. Door het karakter van het dier kan er dus in een veilige omgeving ervaren worden wat eigen gedrag doet of kan doen. Dit heeft tot gevolg dat er een positief leertraject ontstaat, waarin geoefend en geleerd kan worden aan de hand van succeservaringen.